صفحه اصلی arrow نکات علمی پژوهشی arrow اولویت های پژوهشی arrow راه هاي مقابله با عدم موفقيت
راه هاي مقابله با عدم موفقيت چاپ ارسال به دوست
شناخت فرصت ها و محدوديت ها براي تنظيم يك برنامه زمان بندي موثرو كارآمد لازم و ضروري است . دراينجا به برخي موانع اشاره مي شود:
الف - برنامه ريزي متراكم
برخي افراد باتوجه به عدم آشنايي با حجم كارهايي كه دردست اقدام دارند وزمان لازم جهت انجام آنها براي كارهاي فراواني دريك محدوده زماني معين برنامه ريزي مي كنند .براي اجتناب ازاين مساله بايد زمان مناسب براي هركار را با دقت تخمين زد و تقدم و تاخرآنها راسنجيد . ازصرف وقت دركارهاي كم اهميت بايد خودداري كرد و كارهاي مهم را شناسايي نمود.
ب - عدم توانايي نه گفتن
بسياري ازافراد با گفتن نه بيگانه هستند و دربرابردرخواست ديگران توان نه گفتن ندارند . چنين افرادي به ناچاراولويت هاي خود را كنارمي نهند و همواره دچاراضطراب و استرس مي شوند به منظورپيش گيري ازگرفتاردرچنين حالتي بايد هرگز تسليم كارهاي ناخواسته ديگران نشد و برنامه هاي زمان بندي شده مشخص هفتگي و روزانه و حتي ماهانه داشت . بايد به خاطرداشت كه همه را هميشه و همه وقت نمي توان راضي نگهداشت.
ج - عدم شناسايي اولويت ها
برخي افراد به دليل عدم توان تشخيص اولويت ها دچارسردرگمي و بي نظمي مي شوند و كارهاي غيرضروري باعث مي شود اولويت ها را فراموش كنند بايد براي مقابله با اين حالت بايد فهرستي ازكارهاي ضروري دردست داشت و اولويت ها را مشخص نمود ، انچام همه كارها ممكن است ممكن است هميشه لازم نباشد.
د- سستي ورزيدن
انسان گاه ممكن است براي انجام يك كاردچارسستي شده و انجام آنها را پشت گوش اندازد بايد براي مبارزه با اين حالت به كاري كه درفهرست اولويت ها قراردارد ايمان داشت و به خاطرداشت كه فرصت ها ازدست رفتني هستند.گاه كارها يا به دليل عدم اهميت و يا اينكه ازراهكارانجام آنها اطمينان حاصل نشده به عقب مي افتند و يا اينكه به اميد كامل ترانجام شدن درانجام آنها سستي صورت مي گيرد . به هردليل بايد علل سستي ورزيدن را شناسايي نمئد و دررفع آن كوشيد.
ه - ترس ازشكست
برخي دردرون باخود مبارزه مي كنند و با خودخوري روحيه خود را تضعيف مي نمايند . اين حالت ترس ازشكست را درانسان تشديد مي كنند . بايد ازاين روحيات منفي دوري كرد و با ايجاد انرژي مثبت با هرروحيه اي كه ممكن است به تنش بيانجامد مقابله نمود. براي اينكارتوانايي ها و ضعف هارا شناسايي شوند و باواقع بيني ايده آل هاي دست نيافتني درذهن تصويرنشوند.
و- نااميدي و افسردگي
انسان به دلايل مختلف از بيولوژيك ، وقايع روزمره نظيرشكست هاي مقطعي يا مصيبت هاي روزانه دچارافسردگي شود . بخش زيادي ازاين احساسات طبيعي هستند ولي نبايد گذاشت كه به صورت طولاني باقي مانده و درروند معمول زندگي اختلال ايجاد نمايند .براي مقابله با افسردگي ها علل افسردگي را شناسايي كنيد ، روحيات منفي با مثبت گرايي ازبين ببريد. درتغذيه خود دقت كنيد و ورزش را فراموش نكنيد ، علايق وسرگرمي هاي مثبت و مفيد براي خودتان انتخاب كنيد و نسبت به توانايي ها واقع بين باشيد.
 
 
شنبه
بهمن
1401
08
 
منوی اصلی
صفحه اصلی
سوابق علمی - اجرايی
رویدادها و اقدامات
نشریه پارس نامه
مطالب آموزشی
نکات علمی پژوهشی
گالری تصاوير
جستجوی پیشرفته
تماس با ما
 
Developed ByMambolearn Team